Generell linje gällande trädfällning på samfällighetens mark
Ett träd definieras med en diameter av 10 cm eller mer.

  1. Prata med närmsta grannar och inhämta medgivande om att söka tillstånd hos styrelsen för fällning.
  2. Sök skriftligt tillstånd av styrelsen och inte enskild styrelsemedlem.
  3. Styrelsen beslutar om fällda träd ska gå tillbaka till föreningen eller ej. Den som ansökt om tillstånd ansvarar för att rensa upp och ta hand om slyt efter fällning.
  4. En åverkan i strid med denna regel betingar en straffavgift som styrelsen beslutar från fall till fall, samt krav på återplanering. Straffavgiften ska ligga i intervall mellan minst 5 000 kr/träd och upp till ett basbelopp/träd (basbelopp år 2012, 44 000 kr).