Under perioden 4 maj till 22 maj kommer arbete med att ta bort luftledningen utmed Sågstensvägen att ske. Då kommer också teleledningarna vid Lövängen att återställas.

Under arbetet kommer fordon stå uppställda på Sågstensvägen mellan Torövägen och välkomstskyltarna in i området.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och stopp kommer att förekomma under dagtid. För att skapa en säker arbetsmiljö kommer man vidta åtgärder för att sänka hastigheten på vägen.

Kör försiktigt
Respektera skyltning och de anvisningar som kommer att sättas upp och undvik stora och tunga transporter dessa veckor.

Styrelsen Sågstens Vägsamfällighet