Treviksvägen kommer att vara avstängd en dag under vecka 42 för beläggningsarbete.

Boende i Trevik som måste utnyttja bil under avstängningsdagen kan komma att köra vägen över Malmen och Sågstensvägen.