Arbetet med förberedelser för dragning av fiber inom Sågstensområdet har nu påbörjats. El-ledningar, vattenledningar (sommar vatten) och vägtrummor har nu märkts ut i den mån de har hittats.

Har du har kännedom om ledningar och trummor som korsar vägen vid din tomt, som inte är markerade?
Vänligen märk ut dessa på lämpligt sätt så den arbetande personalen uppmärksammar dem.

Arbetet börjar på Pelle Svibels väg den 16 maj. Arbeten pågar mellan 07 – 19.

Det betyder att den grusade delen av Sågstensvägen, Pelle Svibelsväg, Kyrkviksvägen och Abborkroken  kommer periodvis vara blockerad av arbetsmaskinen den 16 – 18 maj.

Ny information om vilka vägar som berörs kommer därefter skickas ut så fort det är fastlagt.

Med vänlig hälsning
Sågstens Vägsamfällighet
Inge Lidén