Kontaktuppgifter till Sågstens vägsamfällighet

Samfällighetens styrelse

Gemensam e-postadress: styrelse@sagsten.se

Barbro Runnqvist, Ordförande
0708-36 12 50

Anders Tegnerud, Kassör
070-750 09 14

Torgny Göransson, Sekreterare
073-263 44 90

Oscar Lübeck, Ledamot
070-840 88 77

Kerstin Wreile, Ledamot
070-333 80 73

Leif Anderssson, Suppleant
070821 59 49

Tommy Sundin, Suppleant
070-324 65 92

Jeanette Eidmann, Revisor

Mikael Satama Granberg, Revisor

Anders Nilsson, Revisorsuppleant

Krisztina Pankl, Revisorsuppleant

Valberedning

Krisztina Pankl
krisztina.pankl@sagsten.se
073-593 09 73

Eva Öberg
eva.oberg@sagsten.se
070-201 34 51

Grönområdeskommitté

Gemensam e-postadress: gronomrade@sagsten.se

Kent Nordström, Sammankallande
073-919 01 48

Håkan Marnell
073-620 80 21

Ingemar Husberg

Michael Nekludov

Torgny Göransson

Vattenkommittée

Tegelbruksvägen

Veikko Gröhn
070-878 89 41

Niklas Engdahl
niklas.engdahl@sagsten.se
070-7684010

Ängen

Tor-Alf Forsström, Sammankallande
070-342 42 52

Åke Fröberg
076-772 22 30

Arkivägen

Reijo Satama
Reijo.satama@sagsten.se
073-634 29 49

Stefan Hamlin
stefanhamlin@comhem.se
070-336 44 94

Sågstensvägen

Urban Lindberg
urban.lindberg1@tele2.se
070-086 41 40

Andreas Ullhammar

Bryggkommittée

Gemensam e-postadress: brygg@sagsten.se

Roland Löfstrand, Sammankallande
070-586 17 60

Hans Nyman
070-282 90 49

Arne Funk (fd Gunnarson)
070-518 06 10

Hans Björk
070 – 576 17 22

Richard Söderberg
070-767 55 99

Jocke Rundberg
072-315 98 08

Mats Wreile
070-531 92 04

Viltvårdsgruppen

Stefan Hamlin
stefan.hamlin@sagsten.se
070-336 44 94

Webbplatsen

Anna Rising
anna.rising@sagsten.se

Niklas Engdahl
niklas.engdahl@sagsten.se

Vägsamfällighetens styrelse

styrelse.vag@sagsten.se

Inge Lidén, Ordförande
inge.liden@sagsten.se
076 889 93 38

Mats Åhlén, Kassör/Ledamot
mats.ahlen@sagsten.se

Åsa Granesäter, Sekreterare/Ledamot
asa.granesater@sagsten.se

Mikael Lidén, Ledamot/Vägfogde
mikael.liden@sagsten.se

Tommy Darmark, Ledamot
tommy.darmark@sagsten.se

Patrik Löv, Suppleant
patrik.lov@sagsten.se

Anna Andersson, Suppleant
anna.andersson@sagsten.se

Ove Hedström, Revisor
ove.hedstrom@sagsten.se

Ulf Nyman, Revisor
ulf.nyman@sagsten.se

Kriztina Pankl, Revisorsuppleant

Lena Lindberg, Revisorsuppleant