Samfälligheterna bjuder alla funktionärer i styrelser och arbetsgrupper på traditionell sillunch på Ängen lördagen den 3 juni klockan 12. Separat inbjudan kommer att skickas till alla berörda.