Styrelse

styrelse.vag@sagsten.se

Inge Lidén, ordförande
inge.liden@sagsten.se
076-889 93 38

Mats Åhlén, kassör
mats.ahlen@sagsten.se

Dan Lindqvist, vägfogde
dan.lindqvist@sagsten.se

Elisabet Axås, sekreterare

Tommy Darmark, ledamot

Patrik Löv, suppleant

Johan von Schmalensee, suppleant

Revisorer

Lena Lindberg, revisor

Ulf Nyman, revisor

Eva Öberg, revisorssuppleant

Annika Eliasson, revisorssuppleant

Valberedning

Mia Funk
072-363 10 66
mia.funk@sagsten.se

Eva Öberg
070-201 34 51
eva.oberg@sagsten.se