I Sågsten har vi nu grannsamverkan. Området för grannsamverkan kallas ”Sågsten” men omfattar även fastigheterna som tillhör vägsamfälligheten dvs Malmen och Norra Verkarö.

Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Om du ser någonting misstänkt kontaktar du någon av de ombud som anmält sig frivilligt för området Sågsten.

Arkivägan
Arne Funk
070-518 06 10

Sågstensvägen Nedre
Håkan Marnell
073-620 80 21

Malmen
Lars Olsson
070-539 10 17

Norr Verkarö
Kjell Karlsson
070-496 32 41, 073-6859491 eller 08-520 310 95

Tegelbruksvägen
Dan Wennermark
073-789 76 15

Holms väg
Kent Nordström
073-919 01 48

Bryggvägen
Lennart Jegelius
070-595 30 34 eller 08-520 31 300

Sågsensvägen Övre
Urban Lindberg
070-189 03 93

Sågstensvägen Mitt
Andreas Ullhammar
073-996 74 11

Kyrkviksvägen
Bo Söder
070-298 56 34

Pelle Sibels väg
Joakim Rudberg
072-315 98 08

Varvet
Camilla
08-520 315 544

Inget medborgargarde

Grannsamverkan är inget medborgargarde som skall ingripa vid brottslig verksamhet. Misstänker man pågående brott skall man alltid ringa Polisen på 112.

Läs mer om Grannsamverkan

Information om stöld och inbrott från Polisen