Motioner senast den 7 mars 2021

Sågsten Samfällighetsförening och Sågsten Vägsamfällighet vill påminna om att det är dags att lämna in motioner till föreningarnas årsstämmor.

Enligt båda föreningarnas stadgar gäller följande
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad (undantag 2021) samma år som stämman.

Motioner till Sågsten Samfällighetsförening skickas till:
Barbro Runnqvist
Arkivägen 53
149 92 Nynäshamne-mail: styrelse@sagsten.se 

Motioner till Sågstens Vägsamfällighet skickas till:

Inge Lidén
Sågsten 205
149 92 Nynäshamn
e-mail: inge.liden@sagsten.se 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 24 april.
Se kommande kallelse.

Barbro Runnqvist, Ordförande Sågstens Samfällighet
Inge Lidén, Ordförande Sågstens Vägsamfällighet

Välkomna att anmäla er eller föreslå någon till som funktionär i samfälligheterna för 2021.  

Kontakta valberedningen:
Kriszstina Pankl
krisz.pankl@gmail.com

Eva Öberg
eva.oberg@tyrens.se 

Snöplogning i Sågsten

Sågstens Tomtsamfällighetsförening och Sågstens Vägsamfällighet har ett gemensamt avtal för vinterunderhåll av vägarna, både de som Tomt ansvarar för (Arkivägen, Tegelbruksvägen, Flundrastigen, Holms väg, Bergvägen, Abborkroken samt Pelle Svibels väg) och de som Väg ansvarar för (Sågstensvägen Bryggvägen, Kyrkviksvägen)

Plogning sker enbart på dagtid och bara när nysnön är mer än 6 cm på mätstället och inom 6 timmar efter att snöfallet upphört.

Plogvallar mot infarter kommer att bildas mot fastigheterna undantaget anmälda permanentboende.

I möjligaste mån röjs grenar och träd bort av plogfordonet. Om det inte är möjligt plogas inte de avsnitt som hindras av träd eller stora genar. Respektive förening ansvarar för att ta bort hindrande träd och grenar på sina vägar.

Träd och grenar som inte hindrar trafiken tas bort vid de återkommande städdagarna

Sandning/saltning på samtliga vägar utförs efter halkbedömning av plogande företag.

Vägfogden

Sommarvattnet stängs av 1 november

Avstängning av det gemensamma sommarvattnet är planerat till slutet av allhelgonahelgen, söndag 1 november, förutsatt att temperaturen tillåter att vi håller det öppet tills dess.

Vattnet brukar slås på igen till påsk, men det kan variera beroende på väderlek och temperatur.

//Vattenkommittén

Höststädning

Lördagen 26 september 2020 10:00 – 12:00 
Samling på fotbollsplanen klockan 10:00.

Alla måste respektera Corona-restriktionerna och hålla avstånd till varandra. Det kommer finnas möjlighet att tvätta/sprita händerna och engångshandskar finns. 

OBS!
I år tar var och en med sin egen mat och dryck. Det kommer finnas möjlighet att grilla för de som önskar.  

Arbetsuppgifter 
Vi kommer bland annat att rensa diken och rengöra trafikmärken

Fler arbetsuppgifter delas ut på samlingen klockan 10.00

Medtag egna verktyg.

Välkomna! 

Välkomna till Sågstens Samfällighetsförenings

Lördagen den 12:e september 2020 på Ängen/fotbollsplanen.

Året 2020 har inte varit som vanliga år i Sågsten p.g.a. Covid-19. Ingen majbrasa, ingen gemensam vårstädning av vårt område, ingen Stämma, ingen sillunch för funktionärerna, en tyst, tyst midsommaraftons dag och kväll, inget sommarmöte och ingen kvällsgemenskap.

Nu är det dags för oss att genomföra Stämman.

Alla måste hjälpa till att ta ansvar så att vi kan genomföra den Corona-säker. Ängen är stor så vi bedömer att det finns yta för att stå/sitta med 2 meters avstånd. Eftersom det inte är ett allmänt möte kan vi vara mer än 50 st. Vi vädjar naturligtvis till alla att det bara kommer en för varje fastighet. Vi tar för givet att de som kommer inte har några symtom av sjukdom.

Regeringen har beslutat om en tillfällig lag ang samfälligheters stämmor, medlem får ha mer än en fullmakt. Se 10§ i medskicket. Det innebär att om de finns någon medlem som inte vill eller kan medverka, kan göra sin stämma hörd via ombud.

Vi kommer att ha en ljudanläggning så vi hörs över hela ängen. Om det finns en oro eller andra funderingar så hör av er med ett mail till styrelse@sagsten.se eller ring Barbro Runnqvist . Tel: 0708-361250

Varmt Välkommna!

Önskar styrelsen genom Barbro Runnqvist

Kallelse till stämma: Sågstens Vägsamfällighet

Lördagen den 29 augusti 2020, kl. 12.00, på ängen/fotbollsplan 

Alla måste hjälpa till att ta ansvar så att vi kan genomföra den Corona-säker. Ängen är stor så vi bedömer att det finns yta för att stå/sitta med 2 meters avstånd. Eftersom det inte är ett allmänt möte kan vi vara fler än 50 personer. Vi vädjar naturligtvis till alla att det bara kommer en representant för varje fastighet. Vi tar för givet att de som kommer inte har några symtom av sjukdom. Vi kommer att ha en ljudanläggning så vi hörs över hela ängen. 

Regeringen har beslutat om en tillfällig lag angående samfälligheters stämmor, medlem får ha mer än en fullmakt. Se 10§ i medskicket. Det innebär att om det finns någon medlem som inte vill eller kan medverka kan göra sin stämma hörd via ombud. 

Kallelse

Fullmakt

Sågstens samfällighetsförening kommer att ha sin stämma den 12/9. Kallelse kommer inom kort.

Informationsmöte 25 juli inställt

Det planerade informationsmötet den 25 juli ställs in på grund av Corona. Gäller även knytkalaset samma dag.

Vattenprover 2020

Varje sommar tas vattenprover för att säkerställa att vi har bra kvalitet på vattnet i våra brunnar. I proverna undersöker man nivåerna av odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier samt escherichia coli.

Prover togs i brunnarna i samfälligheten (Ängen, Arkivägen, Sågstensvägen och Tegelbruksvägen) den 30/6 och samtliga har bedömts som tjänliga enligt Livsmedelsvekets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Observera att resultatet för proverna inte är en garanti för att vattnet är tjänligt under hela säsongen utan visar bara på vattenkvalitén vid provtillfället.

Handpumparna
Prover har inte tagits vid handpumparna på Pelle Svivels väg och Flundrestigen. Vattnet ska inte drickas utan att först kokas.

Information Juni

Råden från FHM i rådande läge gör att styrelsen ställer in Midsommarfirandet i år. Det brukar vara många fler än 50 personer och styrelsen kan inte ta det ansvaret. 

Jag kan inte komma ihåg att det någonsin har hänt att vi har ställt in ett midsommarfirande i Sågstens historia. För många, många år sen började det regna när stången var majad och på plats. Beslut togs att vi skulle flytta dans o lekar till midsommardagen. Det slutade med att vi firade midsommar både midsommarafton o midsommardagen. 

Året 2020 kommer vi att minnas som ett år vi aldrig någonsin har upplevt. Eftersom Stämman ställdes in i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer så sitter styrelsen kvar med ekonomin för 2019. 

Stämman tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för året som gått och budgeten för kommande år. Avgifterna till Samfälligheten kan inte skickas ut eftersom vi inte har något stämmobeslut på budgeten. Det gäller även om styrelsen inte tänkt föreslå ökning av budgeten.

Vårstädning och Valborgsmässofirandet ställdes in. Styrelsen tog beslut om att inte låta riset ligga kvar och några från styrelsen och Grönområdeskommittén eldade i påskveckan. Sakta men säkert håller det på att bildas en ny brasa. Riset kommer i stor mängd från träd som fällts längs våra vägar. 

Gungställningen
Styrelsen tog ett beslut om att låta en snickare sätta upp gungställningen. Vi kunde inte se att det gick att hålla avstånd om det skulle utföras av medlemmar. Det fattades tre beslag men de skulle komma omgående så vi hoppas att arbetet kan fortgå. När den står på plats så måste det på ett lager ny fallsand, och då behövs Er hjälp. 

Vattennivåer
Vattenkommitteen har mätt nivån på vattnet och ännu så länge är det ingen fara. Men ska vattnet räcka så måste vi vara sparsamma. Vi har haft flera regnfattiga somrar och snöfattiga vintrar så grundvattnet har inte fyllts på. Vi kan inte vattna med slang eller låta barn leka med rinnande vatten.. Detta oavsett om det är enskild brunn eller Samfällighetens sommarvatten, för allt vatten kommer från samma vattentäkt. Det finns enskilda brunnar men inget enskilt vatten. De som har pooler ska beställa vatten med tankbil enligt bestämmelser inom Nynäshamns kommun, läs mer på Kommunens hemsida.

Kommunen har genom Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund (SMohf) inspekterat vår vattenanläggning, det ska göras vart femte år. Det var bara några små detaljer som noterades. Guldstjärna till Vattenkommitteen som sköter om vår vattenanläggning så bra.

Viltvård
Viltvårdsgruppen har fångat 4 grävlingar och 3 minkar. Det finns gott om Hjort och Vildsvin. Det har också setts fler älgar i området. Det finns flera rävar, en har attackerat en hund. Viltvårdsgruppen hanterar detta. 

Boulebanan
Fyra medlemmar fixar boulebanan. De ska rensa bort allt ogräs,  lägga markduk och ny sand. Stort tack.

Vägar
Grusvägarna har sladdats och några har fått nytt grus. Vi hoppas att det nya gruset ska göra att de vägar som fick fel grus för ca tre år sen ska bli bättre.

Ängen
Gräsytorna är klippta och även brännässlorna vid bodarna. 
Kent och ordförande har tittat på fotbollsmålen. Målnäten är lagade, stort tack. Målen behöver troligtvis bytas nästa år. 

Båtuppläggningsplatsen i ravinen
Det ligger många båtar där som inte är märkta med namn och tomtnr. Vi uppmanar er att märka er båt eller att ta bort den om båten ej är sjöduglig. Samfälligheten ska inte betala för att frakta bort dem.

Det har varit flera torra somrar och snöfattiga vintrar. Vi har sett att det finns många torra, döda träd i vårt område. En del står på Samfällighetens mark andra på enskild mark. Vi vädjar om hjälp med att ni hör av er om träd som bör tas bort. 

Styrelsen genom Barbro Runnqvist.

Bastun får nytt lås

Medlemmar i bastuföreningen kan kvittera ut nyckel hos:

Roland Löfstrand (tomt 95 tel 0705-86 17 60).

« Äldre inlägg

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår integritetspolicy och användandet av cookies. Mer information.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng