Välkomna till årsstämmor 2021

På ängen/fotbollsplanen den 24:e april 2021

Kl 10.00 Sågstens vägsamfällighet
— Lunchpaus —
Kl 13.00 Sågstens samfällighetsförening

Vi kan inte ha årets stämmor i bygdegården på grund av pandemin. På ängen kan vi hålla avstånd och det kommer också finnas handsprit, tvål och vatten. 

Stämmorna kommer inte att ställas in på grund av vädret. Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på.

Fullmakt
Precis som förra året önskar vi att ni endast kommer en från varje fastighet. I inbjudan finns  även en fullmakt för er som hellre vill använda sig av det alternativet. 

OBS!
Observera att det är en fullmakt för vägsamfälligheten och en för samfällighetsföreningen.

Ändras restriktionerna så annonseras en förändring på anslagstavlan vid dammen.

Styrelserna hälsar er välkomna genom:

Barbro Runnqvist, Ordförande Sågstens samfällighetsförening
Inge Lidén, Ordförande Sågstens vägsamfällighet

Sågstens vägsamfällighet
Fullmakt (pdf)
Kallelse till årsstämma (pdf)
Motioner till årsstämma med styrelsens rekommendationer (pdf)

Sågstens samfällighetsförening
Fullmakt (pdf)
Kallelse till årsstämma (pdf)
Stadgar (pdf)
Förslag till ändring av stadgar (pdf)


Sommarvattnet

Just nu pågår arbetet med att slå på sommarvattnet i hela området. Om allt går som planerat så ska vattnet vara igång senast lördag den 27 mars.

— Vattenkommittén

Motioner senast den 7 mars 2021

Sågsten Samfällighetsförening och Sågsten Vägsamfällighet vill påminna om att det är dags att lämna in motioner till föreningarnas årsstämmor.

Enligt båda föreningarnas stadgar gäller följande
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad (undantag 2021) samma år som stämman.

Motioner till Sågsten Samfällighetsförening skickas till:
Barbro Runnqvist
Arkivägen 53
149 92 Nynäshamne-mail: styrelse@sagsten.se 

Motioner till Sågstens Vägsamfällighet skickas till:

Inge Lidén
Sågsten 205
149 92 Nynäshamn
e-mail: inge.liden@sagsten.se 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 24 april.
Se kommande kallelse.

Barbro Runnqvist, Ordförande Sågstens Samfällighet
Inge Lidén, Ordförande Sågstens Vägsamfällighet

Välkomna att anmäla er eller föreslå någon till som funktionär i samfälligheterna för 2021.  

Kontakta valberedningen:
Kriszstina Pankl
krisz.pankl@gmail.com

Eva Öberg
eva.oberg@tyrens.se 

Snöplogning i Sågsten

Sågstens Tomtsamfällighetsförening och Sågstens Vägsamfällighet har ett gemensamt avtal för vinterunderhåll av vägarna, både de som Tomt ansvarar för (Arkivägen, Tegelbruksvägen, Flundrastigen, Holms väg, Bergvägen, Abborkroken samt Pelle Svibels väg) och de som Väg ansvarar för (Sågstensvägen Bryggvägen, Kyrkviksvägen)

Plogning sker enbart på dagtid och bara när nysnön är mer än 6 cm på mätstället och inom 6 timmar efter att snöfallet upphört.

Plogvallar mot infarter kommer att bildas mot fastigheterna undantaget anmälda permanentboende.

I möjligaste mån röjs grenar och träd bort av plogfordonet. Om det inte är möjligt plogas inte de avsnitt som hindras av träd eller stora genar. Respektive förening ansvarar för att ta bort hindrande träd och grenar på sina vägar.

Träd och grenar som inte hindrar trafiken tas bort vid de återkommande städdagarna

Sandning/saltning på samtliga vägar utförs efter halkbedömning av plogande företag.

Vägfogden

Sommarvattnet stängs av 1 november

Avstängning av det gemensamma sommarvattnet är planerat till slutet av allhelgonahelgen, söndag 1 november, förutsatt att temperaturen tillåter att vi håller det öppet tills dess.

Vattnet brukar slås på igen till påsk, men det kan variera beroende på väderlek och temperatur.

//Vattenkommittén

Höststädning

Lördagen 26 september 2020 10:00 – 12:00 
Samling på fotbollsplanen klockan 10:00.

Alla måste respektera Corona-restriktionerna och hålla avstånd till varandra. Det kommer finnas möjlighet att tvätta/sprita händerna och engångshandskar finns. 

OBS!
I år tar var och en med sin egen mat och dryck. Det kommer finnas möjlighet att grilla för de som önskar.  

Arbetsuppgifter 
Vi kommer bland annat att rensa diken och rengöra trafikmärken

Fler arbetsuppgifter delas ut på samlingen klockan 10.00

Medtag egna verktyg.

Välkomna! 

Välkomna till Sågstens Samfällighetsförenings

Lördagen den 12:e september 2020 på Ängen/fotbollsplanen.

Året 2020 har inte varit som vanliga år i Sågsten p.g.a. Covid-19. Ingen majbrasa, ingen gemensam vårstädning av vårt område, ingen Stämma, ingen sillunch för funktionärerna, en tyst, tyst midsommaraftons dag och kväll, inget sommarmöte och ingen kvällsgemenskap.

Nu är det dags för oss att genomföra Stämman.

Alla måste hjälpa till att ta ansvar så att vi kan genomföra den Corona-säker. Ängen är stor så vi bedömer att det finns yta för att stå/sitta med 2 meters avstånd. Eftersom det inte är ett allmänt möte kan vi vara mer än 50 st. Vi vädjar naturligtvis till alla att det bara kommer en för varje fastighet. Vi tar för givet att de som kommer inte har några symtom av sjukdom.

Regeringen har beslutat om en tillfällig lag ang samfälligheters stämmor, medlem får ha mer än en fullmakt. Se 10§ i medskicket. Det innebär att om de finns någon medlem som inte vill eller kan medverka, kan göra sin stämma hörd via ombud.

Vi kommer att ha en ljudanläggning så vi hörs över hela ängen. Om det finns en oro eller andra funderingar så hör av er med ett mail till styrelse@sagsten.se eller ring Barbro Runnqvist . Tel: 0708-361250

Varmt Välkommna!

Önskar styrelsen genom Barbro Runnqvist

Kallelse till stämma: Sågstens Vägsamfällighet

Lördagen den 29 augusti 2020, kl. 12.00, på ängen/fotbollsplan 

Alla måste hjälpa till att ta ansvar så att vi kan genomföra den Corona-säker. Ängen är stor så vi bedömer att det finns yta för att stå/sitta med 2 meters avstånd. Eftersom det inte är ett allmänt möte kan vi vara fler än 50 personer. Vi vädjar naturligtvis till alla att det bara kommer en representant för varje fastighet. Vi tar för givet att de som kommer inte har några symtom av sjukdom. Vi kommer att ha en ljudanläggning så vi hörs över hela ängen. 

Regeringen har beslutat om en tillfällig lag angående samfälligheters stämmor, medlem får ha mer än en fullmakt. Se 10§ i medskicket. Det innebär att om det finns någon medlem som inte vill eller kan medverka kan göra sin stämma hörd via ombud. 

Kallelse

Fullmakt

Sågstens samfällighetsförening kommer att ha sin stämma den 12/9. Kallelse kommer inom kort.

Informationsmöte 25 juli inställt

Det planerade informationsmötet den 25 juli ställs in på grund av Corona. Gäller även knytkalaset samma dag.

Vattenprover 2020

Varje sommar tas vattenprover för att säkerställa att vi har bra kvalitet på vattnet i våra brunnar. I proverna undersöker man nivåerna av odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier samt escherichia coli.

Prover togs i brunnarna i samfälligheten (Ängen, Arkivägen, Sågstensvägen och Tegelbruksvägen) den 30/6 och samtliga har bedömts som tjänliga enligt Livsmedelsvekets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Observera att resultatet för proverna inte är en garanti för att vattnet är tjänligt under hela säsongen utan visar bara på vattenkvalitén vid provtillfället.

Handpumparna
Prover har inte tagits vid handpumparna på Pelle Svivels väg och Flundrestigen. Vattnet ska inte drickas utan att först kokas.

« Äldre inlägg

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår integritetspolicy och användandet av cookies. Mer information.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng