Styrelse

Gemensam e-postadress: styrelse@sagsten.se

Ulf Tenggren, ordförande
072-728 65 54

Krisztina Pankl, kassör

Kerstin Wreile, sekreterare

Eva Forsell, suppleant

Madelene Lind, suppleant

Revisorer

Sofia Sartor, revisor

Mikael Satama Granberg, revisor

Anders Nilsson, revisorssuppleant

Valberedning

Mia Funk
072-363 10 66
mia.funk@sagsten.se

Eva Öberg
070-201 34 51
eva.oberg@sagsten.se

Grönområdeskommitté

Gemensam e-postadress: gronomrade@sagsten.se

Ingemar Husberg, sammankallande

Aina Blom

Torgny Göransson

Håkan Marnell

Michael Nekludov

Dan Lindqvist, vägfogde
070-496 16 66

Vattenkommitté

Arkivägen

Gemensam e-postadress: sommarvatten@sagsten.se

Reijo Satama, sammankallande
073-634 29 49

Stefan Hamlin
070-336 44 94

Tegelbruksvägen

Niklas Engdahl
070-768 40 10

Jan Forsell
070-484 42 81

Ängen

Leif Andersson
070-821 59 49 

Veikko Gröhn
070-878 89 41

Sågstensvägen

Dan Zettergren
070-510 40 88

Robin Nyberg
070-429 68 68

Bryggkommitté

Gemensam e-postadress: brygg@sagsten.se

Arne Funk, sammankallande
070-518 06 10

Roland Löfstrand
070-586 17 60

Hans Nyman
070-282 90 49

Hans Björk
070–576 17 22

Richard Söderberg
070-767 55 99

Jocke Rundberg
072-315 98 08

Mats Wreile
070-531 92 04

Viltvårdsgruppen

Stefan Hamlin
stefan.hamlin@sagsten.se
070-336 44 94

Webbplatsen

Elisabet Axås
elisabet.axas@sagsten.se