Styrelse

Gemensam e-postadress: styrelse@sagsten.se

Ulf Tenggren, ordförande
072-728 65 54

Krisztina Pankl, kassör

Tommy Sundin, ledamot

Kicki Löfgren, ledamot

Dan Lindqvist, ledamot, vägfogde

Eva Forsell, suppleant

Madelen Jensen, suppleant

Revisorer

Sofia Sartor, revisor

Mikael Satama Granberg, revisor

Anders Nilsson, revisorssuppleant

Valberedning

Eva Öberg
070-201 34 51
eva.oberg@sagsten.se

Grönområdeskommitté

Gemensam e-postadress: gronomrade@sagsten.se

Ingemar Husberg, sammankallande

Aina Blom

Håkan Marnell

Michael Nekludov

Kent Nordström

Dan Lindqvist, vägfogde
070-496 16 66

Vattenkommitté

Arkivägen

Gemensam e-postadress: sommarvatten@sagsten.se

Reijo Satama, sammankallande
073-634 29 49

Stefan Hamlin
070-336 44 94

Tegelbruksvägen

Niklas Engdahl
070-768 40 10

Jan Forsell
070-484 42 81

Ängen

Leif Andersson
070-821 59 49 

Veikko Gröhn
070-878 89 41

Sågstensvägen

Dan Zettergren
070-510 40 88

Robin Nyberg
070-429 68 68

Bryggkommitté

Gemensam e-postadress: brygg@sagsten.se

Arne Funk, sammankallande
070-518 06 10

Roland Löfstrand
070-586 17 60

Hans Nyman
070-282 90 49

Hans Björk
070–576 17 22

Richard Söderberg
070-767 55 99

Jocke Rundberg
072-315 98 08

Mats Wreile
070-531 92 04

Viltvårdsgruppen

Stefan Hamlin
stefan.hamlin@sagsten.se
070-336 44 94

Tommy Sundin
tommy.sundin@sagsten.se

Webbplatsen

Elisabet Axås
elisabet.axas@sagsten.se