Ordinarie föreningsstämma för Sågstens samfällighetsförening ska årligen hållas senast den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer..

Ordinarie föreningsstämma för Vägsamfälligheten ska årligen hållas senast den  31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Utöver ordinarie föreningsstämma håller föreningen varje år hålla ett informationsmöte i juli.

2022

Från och med 2022 är protokollen signerade digitalt med bank-id.

Protokoll ordinarie stämma 2022 (pdf)

2021

Protokoll ordinarie stämma 2021 (pdf)

2020

Protokoll ordinarie stämma 2020 (pdf)

Information om framflyttad årsstämma 2020 (pdf)

2019

Protokoll från ordinarie stämma 2019 (pdf)

Anteckningar från sommarmöte 2019 (pdf)

2018

Protokoll från ordinarie stämma 2018 (pdf) 

Anteckningar från  sommarmöte 2018 (pdf)

Förslag från arbetsgruppen för medlemssamverkan (pdf)

2017

Protokoll ordinarie stämma 2017 (Reviderad upplaga)

Protokoll sommarmöte 2017

2016

Protokoll från ordinarie stämma 2016
Protokoll från sommmarmöte finns hos styrelsen.

2015

Protokoll från ordinarie stämma 2015 (pdf)

Protokoll från sommarmöte 2015 (pdf)

2014

Protokoll från ordinarie stämma 2014 (pdf)

Protokoll från extra stämma 2014 (pdf) (val av ordförande)

Protokoll från sommarmöte 2014 (pdf)

2013

Protokoll ordinarie stämma 2013 (pdf)

Protokoll från sommarmöte 2013 (pdf)

2012

Protokoll extra stämma 2012 (pdf) (val av valberedning och beslut om nya båtregler)

Protokoll från sommarmöte 2012 (pdf)

För protokoll tidigare än 2012, kontakta styrelsen.