Ordinarie föreningsstämma för Sågstens samfällighetsförening ska årligen hållas senast den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Ordinarie föreningsstämma för Vägsamfälligheten ska årligen hållas senast den  31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Utöver ordinarie föreningsstämma håller föreningen varje år ett informationsmöte i juli.

Från och med 2022 är protokollen signerade digitalt med bank-id.

Protokoll ordinarie stämma 2023 (pdf)

Protokoll ordinarie stämma 2022 (pdf)

Protokoll ordinarie stämma 2021 (pdf)

Protokoll ordinarie stämma 2020 (pdf)

Information om framflyttad årsstämma 2020 (pdf)

Protokoll från ordinarie stämma 2019 (pdf)

Anteckningar från sommarmöte 2019 (pdf)

Protokoll från ordinarie stämma 2018 (pdf) 

Anteckningar från  sommarmöte 2018 (pdf)

Förslag från arbetsgruppen för medlemssamverkan (pdf)

Protokoll ordinarie stämma 2017 (Reviderad upplaga)

Protokoll sommarmöte 2017

Protokoll från ordinarie stämma 2016
Protokoll från sommmarmöte 2016 finns hos styrelsen.

Protokoll från ordinarie stämma 2015 (pdf)

Protokoll från sommarmöte 2015 (pdf)

Protokoll från ordinarie stämma 2014 (pdf)

Protokoll från extra stämma 2014 (pdf) (val av ordförande)

Protokoll från sommarmöte 2014 (pdf)

Protokoll ordinarie stämma 2013 (pdf)

Protokoll från sommarmöte 2013 (pdf)

Protokoll extra stämma 2012 (pdf) (val av valberedning och beslut om nya båtregler)

Protokoll från sommarmöte 2012 (pdf)

För protokoll tidigare än 2012, kontakta styrelsen.