Stadgar för Sågstens samfällighetsförening (pdf)

Regler för småbåtshamnen (pdf)

Trädfällning på samfällighetens mark (pdf)

Ägarbyte (pdf)

Påminnelse av medlemsavgifter (pdf)

Arbetsordningar för våra kommittéer finns under respektive kommitté, se menyn under Sågstens samfällighet ovan.

Samfällighetslagen