Nu är farthindren åter monterade på Sågstensvägen vid fastigheterna 103 och 104.

Polisanmälan om skadegörelse är inskickad 

Inge Lidén
ordf. Sågsten Vsf