Sågsten ligger på Torö i sydligaste delen av Stockholms skärgård. Sågsten har idag 150 fastigheter som ingår i vägsamfälligheten och nyttjar Sågstensvägen. 124 av fastigheterna ingår i Sågstens samfällighetsförening. Övriga fastigheter ligger främst kring kusten.

Samfälligheten omfattar närmare 100 hektar. 60 hektar är allmänning, därav cirka 7 hektar vatten, resten är tomtmark. I hela Sågstensområdet fanns år 2004 ett 30-tal permanentbebodda fastigheter varav 20 i samfälligheten. Sågstens samfällighet jämte vägsamfälligheten är idag väl fungerande föreningar. Förutom aktiva styrelser finns kommittéer för underhåll av bryggor, vattenanläggningar, vägar och grönområden med totalt ett 25-tal engagerade personer. Det finns också många medlemmar som hjälper till i olika aktiviteter och uppdrag utan att vara med i någon kommitté.

Aktiviteter för alla

Att njuta av Sågstens djur och naturliv är fantastiskt. För de som önskar finns också andra aktiviteter som till exempel:

  • Bada vid lilla badstranden och simma till flotten.
  • Bada vid Vallamor.
  • Gunga i våra gungor.
  • Promenera på stigarna i och runt Sågsten.
  • Spela boule.
  • Spela brännboll och fotboll tillsammans på ängen (tisdagar och torsdagar kl 19.00 hela sommarlovet).

Karta över stigarna i Sågsten som pdf

Karta över stigar mot Levandsvik och Norrskog (pdf)

Spela Boule med oss!

Vi träffas kl 15.00 vid vackert väder och alla på Sågsten är välkomna. Banan är från 1998 och håller hög standard och nyttjas flitigt. Det är troligen en av de bästa i Sverige och vi är ett litet gäng som nöter på den i tid och otid. Det finns alltid plats för fler spelare och spelet är så enkelt att alla kan vara med från början efter kort introduktion och utbildning. Vi ställer gärna upp som instruktörer vid behov.

Boulebana finns även på Södra Svärdsö, Norrskog och på Storudden. Kanske vi kan ordna tävlingar, men vi behöver vara fler som spelar, just nu är det kanske ett 10-tal, kanske 20 till nästa år?

Intresserad?
Kontakta Tommy Anderson, mobil 070-717 26 62 alt mail: tommy.anderson@sagsten.se

Annat i närheten

Torö hembygdsförening

Landsort

Nynäshamns turistbyrå