Välkommen till Sågsten! Här har vi två olika samfälligheter, Sågstens samfällighetsförening och Vägsamfälligheten.

När du har köpt en fastighet i Sågsten, bytt adress (även e-postadress!) eller bryggplats behöver båda samfälligheterna och eventuellt bryggkommittén ha dina uppgifter.

Både du som är nyinflyttad och du som har bytt adress eller bryggplats anmäler det enkelt med ett enda mejl till ny.adress@sagsten.se.

Uppgifterna vi behöver är:

  • För- och efternamn
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress i Sågsten
  • Eventuell bryggplats
  • Folkbokföringsadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Skicka informationen till: ny.adress@sagsten.se

Vi behöver alltid dina senaste kontaktuppgifter, därför är det viktigt att du meddelar oss om du flyttar eller byter e-postadress.

OBS!
Eftersom det är två olika föreningar skickas separata fakturor för medlemsavgift.