Välkommen till Sågsten! I Sågsten har vi två olika samfälligheter, Sågstens samfällighetsförening och Vägsamfälligheten.

Som nyinflyttad behöver du anmäla dig till respektive samfällighet. Uppgifterna vi behöver är:

  • För- och efternamn
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress i Sågsten
  • Folkbokföringsadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Skicka informationen till:
Samfällighetsföreningen: styrelse@sagsten.se
Vägsamfälligheten: styrelse.vag@sagsten.se

Vi behöver alltid dina senaste kontaktuppgifter, därför är det viktigt att du meddelar oss om du flyttar eller byter e-postadress.

OBS!
Eftersom det är två olika föreningar skickas separata fakturor för medlemsavgift och som medlem meddelar du ändrade kontaktuppgifter separat till varje förening.