Vackert alldeles intill havet, i anslutning till badbryggan och med utsikt åt söder ligger Sågstens bastuförenings vedeldade bastustuga på tio kvadratmeter.

Bastun invigdes i november 2008 och har cirka 45 medlemmar/delägare, alla med fastighet i Sågstensområdet. Sågstens samfällighet upplåter marken, men bastustugan är fristående från samfälligheten och står för alla sina kostnader.

Observera att endast sötvatten får användas på bastuaggregatet. Glöm inte att ta med egen ved.

Vill du också bada bastu?

Välkommen att gå med i bastustugan, ta kontakt med Nettan Lindqvist.  Inträdesavgiften är för närvarande 5 000 kronor. Därtill tillkommer en årlig underhållsavgift som bestäms årligen på föreningsstämman.

Nettan Lindqvist 076-001 01 68.

Fler frågor?

Kontakta Annika von Schmalensee, 073-655 52 48.

Regler för överlåtelse

  • All överlåtelse av andelar i bastun ska godkännas av styrelsen.
  • Överlåtelse ska vara skriftlig.
  • Muntliga överenskommelser accepteras inte.
  • Överlåtelse av andel i bastun får bara göras till boende/tomtägare inom Sågstens samfällighet.

Ordningsregler

Regler för bastustugan finns här.

Protokoll från årsmöten

Årligt medlemsmöte hålls i anslutning till samfällighetens städdag på våren. Se kalendarium för datum.

Protokoll årsmöte 2018 (pdf)

Protokoll årsmöte 2016 (pdf)

Protokoll årsmöte 2015 (pdf)