Vackert alldeles intill havet, i anslutning till badbryggan och med utsikt åt söder ligger Sågstens basuförenings vedeldade bastu på 10 kvadratmeter.

Föreningen bildades 2007 och består av ca 40 medlemmar, alla med fastighet i Sågstensområdet. Sågstens samfällighet upplåter marken, men bastuföreningen är fristående från samfälligheten och står för alla sina kostnader. Bastun invigdes i november 2008 och används flitigt av medlemmarna.

Observera att endast sötvatten får användas på bastuaggregatet. Glöm inte att ta med egen ved.

Ansökan om medlemskap i bastuföreningen

Välkommen att gå med i bastuföreningen, ta kontakt med Anders Tegnerud.  Inträdesavgiften är för närvarande 4 500 kr. Därtill tillkommer en årlig underhållsavgift på 200 kr per medlem, som debiteras ut under april månad.

Anders Tegnerud, anders.tegnerud@sagsten.se, 070-750 09 14

Regler för överlåtelse

  • All överlåtelse av andelar i bastun ska godkännas av styrelsen.
  • Överlåtelse ska vara skriftlig.
  • Muntliga överenskommelser accepteras inte.
  • Överlåtelse av andel i bastun får bara göras till boende/tomtägare inom Sågstens samfällighet.

Protokoll från årsmöten

Årligt medlemsmöte hålls i anslutning till samfällighetens städdag på våren. Se kalendarium för datum.

Protokoll årsmöte 2018 (pdf)

Protokoll årsmöte 2016 (pdf)

Protokoll årsmöte 2015 (pdf)

Ansvariga för bastuföreningen

Anders Tegnerud, kassör
Kent Nordström, ledamot

Vid frågor vänd dig till Anders Tegnerud, anders.tegnerud@sagsten.se,
070-750 09 14