Vi i viltvårdsgruppen hjälper till att, så gått vi kan, hålla ner stammarna av dom vilda djuren så att de orsakar så liten skada som möjligt i vårat område. Vi hjälper också till om du fått ett grävlingsbo på olägligt ställe.

Har Du några frågor om något som rör viltvården så får du gärna höra av dig.

Kontaktuppgifter Viltvårdsgruppen