Sågsten – nära ytter- och innerskärgård

På Torö i sydligaste delen av Stockholms skärgård ligger Sågsten. Unikt för östra Torö är närheten mellan ytter- och innerskärgård. En liten båt med snurra tar dig på tio minuter ut på öppet hav söderut. På samma tid norrut hittar du de mest fantastiska vikar, flader och marar. Sandstränder och badvikar finns i stort antal.

Den fritidsfiskeintresserade har ett rikt utbud och eget vatten i Sågstensviken som möjliggör skyddat och strandnära nätfiske – till husbehov naturligtvis. 100-tals fågelintresserade besöker varje vår och höst Torö för att räkna den flyttfågel som passerar här. Havsörnens lek i termiken är en upplevelse i sig. Älg, rådjur, vildsvin, hare, räv och grävling är andra exempel på vår rika fauna. Blomsterängarna om våren går inte att beskriva i ord.

För tips på fler sevärdheter på Torö, Beställ  Torö Hembygdsförenings skrift ”Sevärt på Torö”

Stigar i Sågsten

Sågsten har fyra markerade stigar i skogen.

Sågstens stigar (pdf)

Sågstens utsiktsberg

Sågsten har sitt eget utsiktsberg beläget omedelbart norr om ravinen där vi har båtuppläggningsplatsen. Du får en vacker vy ut mot Arnholmarna och Konabbsfjärden. Vill du inte klättra uppför branten går du Sågstensvägen norrut från anslagstavlan, tar höger vid Kyrkviksvägen och höger igen vid Bergvägen och Klintvägen. Du ser var stigen börjar till vänster.

Huvudklint

Om du färdas på Torövägen norrut, passerar kyrkan och tar den 90-gradiga vänstersvängen strax innan fastigheten med den kraftiga syrenhäcken på vänster sida, ska du hålla blicken högt. När du passerar backkrönet ser du rakt fram, lite till höger, Huvudklints klippa. Det är lite vandring att komma dit men det är värt besväret. Utsikten är imponerande. På Torövägen upp mot Norrskog finns på vänster sida flera möjligheter att parkera en bil. Kör sakta så ser du det.

Norra Svärdsö

Här finns en av de mest hänförande utsikter Södertörn kan erbjuda. Från berget har du en milsvid vy åt väster. Du ser långt bortom Lisö ända till Trosa skärgård. Om du färdas från Sågsten, sväng vänster just efter krönet på svärdsjöbacken. Det är skyltat ”Norra Svärdsö gård” och ”Brunkeberg”. Omedelbart efter infarten går en väg upp till vänster. Vägen är enskild så det är inte tillåtet att färdas med bil, men det går att parkera vid vägens början. Följ vägen till slutet, det är uppför hela tiden men väl värt ansträngningen. Väl framme, respektera den tomtmark som finns där och njut av upplevelsen.

Orrholmen

Varje plats i världen är unik på sitt sätt. Orrholmen är det främst för sin mångfald av, för vårt land, annorlunda träd. Under förra seklets början bodde där en botaniskt intresserad man. Han reste bland annat runt i Europa och tog trädplantor med sig hem som planterades på Orrholmen. Några trädarter har anpassat sig till vår miljö och trivs uppenbarligen på ön. Där finns tysk gran, avenbok, blodbok och andra för oss okända arter. En rundvandring på Orrholmen är onekligen en exotiskt upplevelse.

Orrholmen ligger 800 meter norrut från Sågstens bryggor, på östra sidan av sundet. Tattmar är fastigheten vid viken innan sundet mot Dragfjärden, norr om Råholmen.

Blomsteräng på Råholmen

På norra Råholmen mittemot Tattmar finns ännu ett exempel på blomsterprakt. Du landar med båt mellan vassen och berget mitt i sundet. Knappt 100 meter söderut finns en mindre blomsteräng som är som vackrast i andra halvan av maj. Där finns vitsippor, skogsviol, gullviva och rikligt med Adam och Eva, förutom alla andra arter.

Jättetallen

Tallen vid torpet Spikhammar är länets näst största. Omkretsen är över fyra meter i brösthöjd. För att komma till ”Spikhammartallen” tar du av till höger cirka 150 meter efter Torö skola, om du kommer söderut från Sågsten. Håll sedan rakt fram så kommer du till torpet. Var rädd om tallen, rista inte i barken.

Örtblomster i Rassa

Rassa vikar är en upplevelse i sig, men blomsterprakten i maj och juni är speciell. Under 1990-talets första år var marken öster om sundet in till Rassa helt uppbökat av vildsvin. Det såg ut som om bonden gått med plogen i markerna. I slutet av 1990-talet visade sig att uppluckringen av marken skapat en miljö för allehanda örter som tidigare kvävts av gräs.

Ett besök under senvåren bjuder på fantastisk skönhet och artrikedom utan like. Sundet in till Rassa vikar börjar i nordvästra hörnet av Dragfjärden. Området som avses ligger omedelbart öster om sundet.