Enligt beslut på stämman kommer permanenta farthinder att anläggas på Sågstensvägen och Bryggvägen på tisdag förmiddag den 20 juni. Arbetet kommer att pågå mellan klockan 8 och 12 och kommer tyvärr att medföra vissa begränsningar i framkomligheten.

Vi vill särskilt uppmärksamma er på att det kommer att vara kritiskt när farthindret anläggs mellan portalen och Arkivägen, där det inte finns någon alternativ väg. Detta hinder kommer att sättas upp sist för att inte skapa problem för morgontrafiken. 

Den grusade remsan nära Tegelbruksvägen där vi förra året bytte en trumma kommer också att fyllas igen.

Tack för er förståelse och samarbete! 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på styrelse.vag@sagsten.se.

Sågstens vägsamfällighet