Vattenprover från föreningens gemensamma brunnar togs i tisdags och svaren kom idag.

Resultatet visar att vattnet i brunnarna på Arkivägen och Ängen är otjänligt. Brunnarna har nu kopplats bort vilket betyder att området enbart försörjs av vatten från två brunnar. Brunnarna på Arkivägen och Ängen är de brunnar som normalt ger mest vatten, när dessa kopplas bort kan vi få vattenbrist. Alla uppmanas nu att vara mycket sparsamma med vattnet.

Samfällighetens styrelse uppmanar alla att koka vattnet innan det används. De som har egna brunnar uppmanas att ta egna vattenprover för att säkerställa att det är tjänligt.