Uppdatering 8/9

Måndagen den 12 september kommer en ”snabelbil” arbeta längs Sågstensvägen och Bryggvägen. Syftet är att täta sprickor, skarvar och hål. Begränsad framkomlighet kan förekomma.

Uppdatering 17/8

Arbetet med fibernerläggning på Bryggvägen kommer att påbörjas redan den 17/8. Start vid hamnen för att fortsätta på Sågstensvägen.

Maskinen som bearbetar den belagda vägen är mindre och stör inte trafiken lika mycket. Det kommer att var möjligt att passera på nästan alla sträckor.

Arbetet beräknas ta cirka 2 veckor och sker i tre steg: fräsning, återfyllning och limning/tätning med asfalt. De tre stegen kan förhoppningsvis kan ske i en följd. Det sista steget är dock väderberoende vilket kan gör att det kan bli en tidslucka mellan skede två och tre.

Inget nytt när arbeten med tomt prepareringen kan starta.


Arbetet med att lägga ned fiber på de belagda delarna av Sågstensvägen och Bryggvägen har skjutits fram en vecka och kommer påbörjas den 22 augusti.

Information som publicerats tidigare:

Inför installationsarbetet

Avklarade etapper