Uppdatering 19/7

Entreprenören har semester, arbetet återupptas vecka 33 (15 augusti). Då kommer fiber läggas på de belagda delarna av Sågstensvägen och Bryggvägen. Mer information kommer senare.

Uppdatering 10/6

På måndag (13/6) avslutas fiberrörsarbetet på Sågstens grusvägar. Sista delen på Arkivägen återstår. Därefter blir det tre till fyra veckors uppehåll innan arbetet återupptas på de belagda delarna av Sågstensvägen samt Bryggvägen.

Återkommer när med närmare info när besked kommer från IP-Only

Uppdatering 3/6

Arbetet med att lägga ner slang för fiber i vårt vägnät fortsätter enligt tidplan. Den grusade delen av Bryggvägen och Holms väg är nu klara och arbetet på Tegelbruksvägen har kommit ca 1/3-del från dammen. Idag fredag samt på måndag är det inget arbete.

På tisdag fortsätter arbetet med att göra klart Tegelbruksvägen för att på onsdag fortsätta med Flundrastigen och därefter Arkivägen. Det är troligt att arbetet börjar vid vändplan.

Uppdatering 1/6

Arbetet på Sågstensvägen är nu klart.

Planen är att fortsätta idag med Bryggvägen mellan parkeringen och Torö varv därefter Holms väg. Troligen hinner teamet även påbörja arbetet på Tegelbruksvägen idag för att fortsätta där i morgon och på tisdag den 7/6.

Fredag och måndag är det inget arbete.

Uppdatering 30/5

Nu är Kyrkviksvägen med stickvägar klara. I morgon, den 31 maj, sker arbete på den grusade delen av Sågstensvägen med början vid besöksparkeringen. Arbetet beräknas klart till kvällen ca 20.00.

Den 1 juni flyttas arbetet till den grusade delen av Bryggvägen mellan parkeringen och Torö Varv.
Därefter fortsätter arbetet på Holms väg.

Uppdatering 30/5

Idag 30 maj pågår arbetet på Kyrkviksvägen och fortsätter sedan med den grusade delen av Sågstensvägen med start från besöksparkeringen. Även i morgon jobbas det på Sågstensvägen.

Uppdatering 22/5

Under nästa vecka kommer inget arbete utföras pga. sjukdom.

Uppdatering 20/5

Arbetet klart på Abborkroken. Kyrkviksvägen har fått fiberslang nerlagd från vändplan till Bergvägen.

Idag, fredag, sker inget arbete utan det återupptas på måndag.

Uppdatering 19/5

Pelle Svibelsväg är klar och Abborkroken fortsätter och blir klar i morgon. Därefter påbörjas arbete med Kyrkviksvägen samt Bergvägen och Klintvägen.
Fredagens arbete fokuseras därefter med att göra klar den grusade delen av Sågstensväg

Uppdatering 18/5

Stickvägen till Sågsten 205, 206, 207 och 208 är klart

Arbetet på onsdag startar med Pelle Svibels väg och fortsätter med Abborkroken därefter Kyrkviksvägen (troligen inte förrän på torsdag).

Därefter läggs fiberslang utmed den grusade delen av Sågstensvägen med start vid besöksparkeringen och avslutas vid Y-korsningen med Pelle Svibels väg. Tidplanen är avhängig hur bra det går men troligen börjar nästa vecka med Sågstensvägen.

Uppdatering 17/5

Idag läggs rör längs stickvägen till tomterna 205, 206, 207 och 208.
Om det hinns påbörjas även arbetet på Pelle Svibels väg.

Under onsdagen fortsätter arbetet på Pelle Svibels väg sedan på Sågstensvägen  från Y-korsningen Pelle Svibels väg och Sågstensvägen i riktning mot besöksparkeringen.

Återkommer när arbetet på Kyrkviksvägen och Abborkroken påbörjas.

13/5 Arbetet påbörjas

Arbetet med förberedelser för dragning av fiber inom Sågstensområdet har nu påbörjats. El-ledningar, vattenledningar (sommar vatten) och vägtrummor har nu märkts ut i den mån de har hittats.

Har du har kännedom om ledningar och trummor som korsar vägen vid din tomt, som inte är markerade?
Vänligen märk ut dessa på lämpligt sätt så den arbetande personalen uppmärksammar dem.

Arbetet börjar på Pelle Svibels väg den 16 maj. Arbeten pågar mellan 07 – 19.

Det betyder att den grusade delen av Sågstensvägen, Pelle Svibelsväg, Kyrkviksvägen och Abborkroken  kommer periodvis vara blockerad av arbetsmaskinen den 16 – 18 maj.

Ny information om vilka vägar som berörs kommer därefter skickas ut så fort det är fastlagt.

Med vänlig hälsning
Sågstens Vägsamfällighet
Inge Lidén