På lördag 22 juli klockan 11 är det dags för det årliga sommarmötet på Fotbollsplanen/Ängen.

  • Allmän information från tomtsamfällighetens ordförande.
  • Vatten-, brygg- och grönområdeskommittéerna informerar om sitt arbete.

Ta gärna med något att sitta på!

Varmt välkomna!

Styrelsen i Sågstens Samfällighetsförening