Nu är bastuaggregat och skorsten utbytta, besiktning är genomförd och bastun är öppen för medlemmar igen. Nya ordningsregler och råd vid eldning kommer att sättas upp på anslagstavlan i bastustugan. 

Viktigt att endast använda sötvatten på aggregatet! Havsvatten och andra vätskor som exempelvis öl får INTE användas på aggregatet.

Tack till alla som hjälpt till!

Bastustugans styrelse