Vattenkommittén har nu fått svar från SGS Analytics på vattenproverna från våra gemensamma brunnar. Vattnet är tjänligt i fem av brunnarna. Ängsbrunnen är stängd för reparation, väntas bli färdig i augusti. De tomter som får sitt vatten från Ängen är nu kopplade till Sågstensvägen.

Ett tjänligt analysresultat innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.