Då arbete pågår med staketet runt gungställningen, ber vi om försiktighet i området. Staketet är ej förankrat ordentligt ännu, varför man ej ska sitta på det eller luta sig emot det.

Arbetet kommer att pågå även under helgen 9–10 september.

Styrelsen Samfälligheten