Stadgar för Sågstens samfällighetsförening (pdf)

Regler för småbåtshamnen (pdf)

Trädfällning på samfällighetens mark (pdf)

Blankett ansökan om trädfällning (pdf)

Hyra ut hus (pdf)

Arbetsordningar för våra kommittéer finns under respektive kommitté, se menyn under Sågstens samfällighet ovan.

Samfällighetslagen