Sågsten ligger på Torö i sydligaste delen av Stockholms skärgård. Sågsten har idag 154 fastigheter som ingår i vägsamfälligheten och nyttjar Sågstensvägen. 125 av fastigheterna ingår i Sågstens samfällighetsförening. Övriga fastigheter ligger främst kring strandkanten.

Samfälligheten omfattar närmare 100 hektar. 60 hektar är allmänning, därav cirka 7 hektar vatten, resten är tomtmark. I hela Sågstensområdet finns år 2023 ett 25-tal permanentbebodda fastigheter varav 19 i samfälligheten. Sågstens samfällighet jämte vägsamfälligheten är idag väl fungerande föreningar. Förutom aktiva styrelser finns kommittéer för underhåll av bryggor, vattenanläggningar, vägar och grönområden med totalt ett 25-tal engagerade personer. Det finns också många medlemmar som hjälper till i olika aktiviteter och uppdrag utan att vara med i någon kommitté.

Aktiviteter för alla

Att njuta av Sågstens djur och naturliv är fantastiskt. För de som önskar finns också andra aktiviteter som till exempel:

  • Bada vid lilla badstranden och simma till flotten.
  • Bada vid Vallamor.
  • Gunga i våra gungor.
  • Promenera på stigarna i och runt Sågsten.
  • Spela boule.
  • Spela brännboll och fotboll tillsammans på ängen (tisdagar och torsdagar kl 19.00 hela sommarlovet).

Karta över stigarna i Sågsten som pdf

Karta över stigar mot Levansvik och Norrskog (pdf)

Spela boule med oss!

Sågstens boulebana bredvid fotbollsplanen anlades 1998. Den håller hög standard och nyttjas flitigt. Vi är ett litet gäng som spelar regelbundet men det finns alltid plats för fler. Spelet är så enkelt att alla kan vara med efter en kort introduktion.
Alla är välkomna att spela, ta bara med klot och sätt igång! Vi ställer gärna upp som instruktörer vid behov.

Intresserad?
Kontakta Tommy Anderson, mobil 070-717 26 62 eller e-post tommy.anderson@sagsten.se

Annat i närheten

Torö hembygdsförening

Landsort

Nynäshamns turistbyrå