Sommarvattnet är nu påslaget i hela området efter några reparationer.