Vattenbrist

Precis som förra sommaren är grundvattennivåerna låga på hela Torö. Det betyder att vi måste vara sparsamma med vattnet. Det är inte tillåtet att vattna i trädgårdar eller fylla badtunnor. Detta gäller alla fastigheter även de med egen brunn då vi delar samma grundvatten.

Handpumparna på Flundrastigen och Pelle Svivels väg

Då handpumparna i området i inte används regelbundet står vattnet still under längre perioder. Det gör att risken för bakterietillväxt ökar. Av den anledningen ska vattnet inte drickas utan att först kokas. Vattenkommittén kommer inte att ta vattenprover från pumparna i år.

Vattenprover 2018

Vattenprover kommer att tas veckan efter midsommar. I år görs en utökad provtagning och resultaten publiceras här på hemsidan när vi fått svar på proverna.

/Vattenkommittén