Stort Tack till alla som kom till fixardagen 12:e juni.
Friggeboden står nu stadigt på sten. Med domkrafter lyftes huset och riktades upp och inspekterades så att allt var ok. Skrapning av fasaden påbörjades.

En ny sittplats över brunnslocken är ordnad. Den andra ska göras inom en snar framtid.

Alla bänkar och trästolar skurades liksom trappor till parkering o bryggor samt de fasta bänkarna vid kajen. Ett av borden lagades också och inom kort ska bord och bänkar oljas in.

Fotbollsmålen skrapades rena från gammal färg och nya nät monterades. Stolparna ska målas.

Mer än hälften av sanden under gungorna är rensad. Den nya överliggaren har levererats och ska bytas. Den som är monterad är rutten, företaget har skickat en ny.

Veckan innan tog några från vattenkommittén ner träd vid pumphuset på Tegelbruksvägen.

Nyckelknippa upphittad i pumphuset, återfås mot beskrivning.

Vår vägfogde har tillsammans med Vägsamfälligheten bestämt att prova ett nytt miljövänligt material som heter Dustex, istället för salt mot grusdamm. Det kan vara lite kladdigt och lukta den första tiden. Bra för miljön och djuren som slipper få salt på tassar/klövar.

Kommunen har skickat en enkät ang. vår båtuppläggningsplats. De ska uppdatera sig om förgiftad mark.

Vattenprover är tagna, när vi har fått resultatet så läggs det ut på hemsidan.

Den här informationen har också skickats till alla medlemmar via e-post, om du inte fått brevet beror det på att vi inte har rätt adress till dig. Meddela din nya adress till styrelse@sagsten.se så missar du inget viktigt.

Styrelsen genom

Barbro Runnqvist