Sommarens vattenprover visade att vattnet från brunnen på Ängen inte är tjänligt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Brunnen på Ängen är därför avstängd, tömd och spolad och nya prover kommer tas längre fram. De fastigheter som har vatten från Ängen får nu sitt vatten från andra brunnar inom området. 

 

Resultat vattenprover 2021
Förklaring av analys vattenprover
Gränsvarden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

På grund av högre belastning på övriga brunnar uppmanar vi därför alla att vara extra sparsamma med vattnet. Då vi har ett gemensamt grundvatten gäller detta även de som tar vatten från egen brunn.

Vatten från brunn får absolut inte användas för vattenlek, vattning av trädgård, fyllning av badtunna, etc. Vid låga nivåer under en längre tid kan saltvatten tränga i brunnarna vilket gör vattnet otjänligt som dricksvatten för en lång tid framöver.

/Vattenkommitten