Den 29 september ses vi som vanlig nere på ängen kl 10.00.

De arbeten som ska utföras är bland annat:

  • Röjning och uppsnyggning av mötesplatser
  • Städning längs stranden
  • Röjning av diken
  • Nedtagning träd Arkivägen

Senare när alla båtägare med kajplats har fått sin korv gör vi gemensam sak och tar upp bommarna för vintern.

Välkomna!

Sågstens Vägförening