Arbetsordningen för Grönområdeskommittén har uppdaterats efter ett beslut 14 juli av Styrelsen för tomtsamfälligheten i samråd med Grönområdeskommittén.

Det framgår nu tydligare att Styrelsen fattar alla beslut om fällning av träd på samfällighetens mark.

Information om Grönområdeskommittén