Lördagen 26 september 2020 10:00 – 12:00 
Samling på fotbollsplanen klockan 10:00.

Alla måste respektera Corona-restriktionerna och hålla avstånd till varandra. Det kommer finnas möjlighet att tvätta/sprita händerna och engångshandskar finns. 

OBS!
I år tar var och en med sin egen mat och dryck. Det kommer finnas möjlighet att grilla för de som önskar.  

Arbetsuppgifter 
Vi kommer bland annat att rensa diken och rengöra trafikmärken

Fler arbetsuppgifter delas ut på samlingen klockan 10.00

Medtag egna verktyg.

Välkomna!