Lördagen den 12:e september 2020 på Ängen/fotbollsplanen.

Året 2020 har inte varit som vanliga år i Sågsten p.g.a. Covid-19. Ingen majbrasa, ingen gemensam vårstädning av vårt område, ingen Stämma, ingen sillunch för funktionärerna, en tyst, tyst midsommaraftons dag och kväll, inget sommarmöte och ingen kvällsgemenskap.

Nu är det dags för oss att genomföra Stämman.

Alla måste hjälpa till att ta ansvar så att vi kan genomföra den Corona-säker. Ängen är stor så vi bedömer att det finns yta för att stå/sitta med 2 meters avstånd. Eftersom det inte är ett allmänt möte kan vi vara mer än 50 st. Vi vädjar naturligtvis till alla att det bara kommer en för varje fastighet. Vi tar för givet att de som kommer inte har några symtom av sjukdom.

Regeringen har beslutat om en tillfällig lag ang samfälligheters stämmor, medlem får ha mer än en fullmakt. Se 10§ i medskicket. Det innebär att om de finns någon medlem som inte vill eller kan medverka, kan göra sin stämma hörd via ombud.

Vi kommer att ha en ljudanläggning så vi hörs över hela ängen. Om det finns en oro eller andra funderingar så hör av er med ett mail till styrelse@sagsten.se eller ring Barbro Runnqvist . Tel: 0708-361250

Varmt Välkommna!

Önskar styrelsen genom Barbro Runnqvist