Lördagen den 29 augusti 2020, kl. 12.00, på ängen/fotbollsplan 

Alla måste hjälpa till att ta ansvar så att vi kan genomföra den Corona-säker. Ängen är stor så vi bedömer att det finns yta för att stå/sitta med 2 meters avstånd. Eftersom det inte är ett allmänt möte kan vi vara fler än 50 personer. Vi vädjar naturligtvis till alla att det bara kommer en representant för varje fastighet. Vi tar för givet att de som kommer inte har några symtom av sjukdom. Vi kommer att ha en ljudanläggning så vi hörs över hela ängen. 

Regeringen har beslutat om en tillfällig lag angående samfälligheters stämmor, medlem får ha mer än en fullmakt. Se 10§ i medskicket. Det innebär att om det finns någon medlem som inte vill eller kan medverka kan göra sin stämma hörd via ombud. 

Kallelse

Fullmakt

Sågstens samfällighetsförening kommer att ha sin stämma den 12/9. Kallelse kommer inom kort.