För några veckor sedan genomföres årets stämmor för Sågstens två föreningar.
På vägs stämma beslutade man bland annat att sätta upp farthinder på ett antal utvalda platser i området.

Protokollen finns publicerade här:

Sågstens samfällighetsförening

Sågstens vägsamfällighet

(Foto: Göran Håkansson)