Sedan en tid har vi gemensamma sopskåp för hushållsavfall i området. Många fastigheter har fortfarande kvar ställningar till de gamla soptunnorna längs vägen. Eftersom dessa inte behövs längre, och står på föreningens mark, beslutades det på stämman att dessa ska tas bort.