Mötet hålls på Ängen/Fotbollsplan lördagen 24:e Juli kl 11.
Ta gärna med filt eller stol att sitta på.

Styrelsen informerar om arbetsdagen, vad som är gjort och vad är kvar.

Diskussionapunkter:

  • Ekonomin.
  • Kvarvarande motioner, redovisning av läget.
  • Hjärtstartaren
  • Gamla soptunneställningar
  • Badstege vid ”Fabriksbryggan”
  • Fejkade kameror vid bryggor
  • Fotboll och Brännboll
  • Festkommitté
  • Ny vatten och avloppsplan inom kommunen, diskussion inför remissvar.
  • Övriga frågor

Efter avslutat möte visas en utställning om Sågsten. Den visades för ca 20 år sedan i Hembygdsföreningens regi.

Varmt Välkomna!  

Styrelsen för Sågstens Samfällighetsförening.