I augusti påbörjas reparationerna av Tottnäsbron. Under tiden bron lagas ersätts den av en pontonbro. Läs mer på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-528-tottnas-broreparation/