Nu är två av farthindren monterade. Efter konstruktiva förbättringsförslag kommer justeringar att göras inom kort. Grusvägarna är också anti-dammbehandlade med mycket bra resultat hittills. Dikesklippning sker när smultronsäsongen är över.

Medlems avgiften 2021 för Sågstens Vägsamfällighet är utskickad för någon vecka sedan med betalning senast den 30 juni 2021. Om du inte av någon anledning fått ”fakturan”/inbetalnings anvisningen vänligen kontakta:
Mats.ahlen@sagsten.se eller asa.granesater@sagsten.se eller inge.liden@sagsten.se

Midsommar hälsningar
Styrelsen Vägsamfälligheten