Fullständiga anteckningar från mötet har skickats per e-post till alla medlemmar och finns även uppsatt på anslagstavlan. Nedan följer en kortare sammanfattning om vad som pågår i föreningen.

  • En extra arbetsdag hölls under våren. Friggan lyftes och grunden åtgärdades. Arbete som kvarstår är att måla friggan samt barnsäkra röret vid badplatsen.
  • Hjärtstartare. En grupp bildas för att ta fram tre offerter och förslag.
  • Gamla sopptunneställningar ska tas bort av fastighetsägaren.
  • Badstege vid ångbåtsbryggan monteras under 2021.
  • Övervakning av bryggor: Svar från Arne Funck har mailats ut.
  • Fotboll och brännboll. Mer än en ledare behövs. Vädjan till föräldrar delas ut i pappersform.
  • Festkommittén ska återupptas.
  • Nynäshamns kommun har ett förslag på ny Vatten och Avloppsplan ute på remiss. Diskussion inför remissvar till kommunen. En enkät ska gå ut för att samla in synpunkter från medlemmarna.