Vägföreningen och Samfällighetsföreningen har nu haft besiktnings- och planeringsmöte med IP-Only och deras underleverantör inför starten av fiberinstallation i Sågsten. Arbetet planeras att börja vecka 20 den16 maj.

Arbetet sker främst med microtrenching-metoden på grusvägar och belagda vägar. Schaktning kan förekomma i mindre omfattning. Kapaciteten är ca 400 meter per dag. Maskinen är tre meter bred och kan inte passeras när den används.

Arbetet startar med grusvägarna inifrån i riktning ut mot den belagda vägen. Arbetet avslutas med de belagda vägarna. Troligen startar man från Pelle Svibels väg. Mer information kommer inom kort.

För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt kommer Vägföreningen att:

  • Informera om vilka vägavsnitt som är stängda och när.
  • Markera var tvärgående vägtrummor finns.
  • Markera för vattenledningar och andra installationer som ligger tvärs vägarna.

Observera!
Det kommer inte att gå att köra bil ut ur området på en avspärrad väg. Om du vet att du har behov att köra ut ur området när vägen är stängd behöver du parkera utanför avspärrningen.

Samtliga bebyggda fastigheter kommer att få fiber till tomtgräns, även de som inte har beställt anslutning av fastigheten. Detta för att underlätta efterbeställningar, så att vägnätet inte behöver beröras igen.

Kontaktpersoner för frågor:
Inge Lidén                          076-889 93 38
Barbro Runnqvist               070-836 12 50