OBS!
(Februari 2020) En översyn av VA-planen för Nynäshamns kommun pågår. Efter översynen fattar kommunen beslut om planen ska revideras. Läs mer på:
https://www.nynashamn.se/Nyheter/Nyhetsarkivet-for-Nynashamns-kommun/Artiklar-nyheter-bygga-bo-och-miljo/2020-02-13-VA-plan-ses-over.html 

Nynäshamns kommun antog 2014 en ny plan för vatten och avlopp. Enligt nuvarande tidplan kommer Sågsten anslutas till kommunalt vatten och avlopp 2026-2027. Mer information om planen finns på Nynäshamns kommuns webbplats.

Status VA-plan juli 2016 (pdf)

VA-plan för Nynäshamns kommun 

VA-planens inverkan för Torö