För att vårt midsommarfirande och annat runt den skall bli lika trevligt som tidigare år, så söker vi medarbetare, det behövs ett generationsskifte och för att en övergäng ska bli så smärtfri som möjligt är det önskvärt att det startar redan nu.

Har Du möjlighet och kan Du hjälpa till så hör av dig till styrelsen, det finns också andra funktioner för att underlätta arbetet. Detta gäller även funktionärer i våra styrelser.