Alla brunnar och handpumpar som förser oss med vatten är nu kontrollerade och alla levererar tjänligt vatten. Kontrollen av vattnet är utförd av kommunen.

/Vattenkommiten