Vi i viltvårdsgruppen som hjälper till att så gått vi kan hålla ner stammarna av dom vilda djuren så att dom orsakar så liten skada som möjligt i vårat område. Gruppen har den gångna säsongen fällt 4 vildsvin och 3 grävlingar. Vi hjälper också till om Du fått ett
grävlingsbo på olämligt ställe t.ex under altanen. Har Du några frågor om något som rör viltvården så får Du gärna höra av dig.
Kontaktperson och jaktledare för viltvårdslaget är Stickan Jensen, på telefon 070 578 5565, telefontid kl 15.00-16.00
Vice jaktledare är Lasse Olsson, telefon 073 7045618.