I Sågsten har vi nu grannsamverkan.  Området för grannsamverkan kallas ”Sågsten” men omfattar även fastigheterna som tillhör vägsamfälligheten dvs Malmen och Norra Verkarö.

Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Om du ser någonting misstänkt kontaktar du någon av de ombud som anmält sig frivilligt för området Sågsten.

Läs mer om Grannsamverkan i område Sågesten.