Stämman fattade beslut om nya regler för småbåtshamnen på sommarmötet.

Regler för småbåtshamnen (pdf)